Shima Yoshinori
(島よしのり)


Anime:

 
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)The King of Fighters: Another Day (2005 Internet Anime)


Game:

 
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)KOF MAXIMUM IMPACT (2004/08/12 PS2)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)KOF MAXIMUM IMPACT 2 (2006/04/27 PS2)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)KOF MAXIMUM IMPACT REGULATION "A" (2007/07/14 Arcade)
Kisaragi Eiji (Eiji Kisaragi)Ryuuko no Ken 2 (1994/03/11 Arcade)
Temujin (Temjin)Ryuuko no Ken 2 (1994/03/11 Arcade)
Geenittsu (Geonitz)SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS (2003/07/24 Arcade)
Geenittsu (Geonitz)SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS (2003/12/25 PS2, 2004/10/07 XBOX)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS '94 (1994/08/25 Arcade)
Chan Koohan (Chang Koehan)THE KING OF FIGHTERS '94 (1994/08/25 Arcade)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS '94 RE-BOUT (2004/12/28 PS2)
Chan Koohan (Chang Koehan) (UNCONFIRMED!!)THE KING OF FIGHTERS '94 RE-BOUT (2004/12/28 PS2)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS '95 (1995/07/25 Arcade, Sega Saturn, PSX)
Chan Koohan (Chang Koehan)THE KING OF FIGHTERS '95 (1995/07/25 Arcade, Sega Saturn, PSX)
Kisaragi Eiji (Eiji Kisaragi)THE KING OF FIGHTERS '95 (1995/07/25 Arcade, Sega Saturn, PSX)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS '96 (1996/07/30 Arcade, Sega Saturn, PSX)
Geenittsu (Geonitz)THE KING OF FIGHTERS '96 (1996/07/30 Arcade, Sega Saturn, PSX)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS '97 (1997/07/28 Arcade)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS '98 -DREAM MATCH NEVER ENDS- (1998/07/23 Arcade)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS '98 ULTIMATE MATCH (2008/03/18 Arcade)
Kisaragi Eiji (Eiji Kisaragi) [Seiyuu Miscredited on Arcade Version]THE KING OF FIGHTERS '98 ULTIMATE MATCH (2008/03/18 Arcade)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS '98 ULTIMATE MATCH (PS2)
Kisaragi Eiji (Eiji Kisaragi) [Seiyuu Miscredited on Arcade Version]THE KING OF FIGHTERS '98 ULTIMATE MATCH (PS2)
Geenittsu (Geonitz)THE KING OF FIGHTERS '98 ULTIMATE MATCH (PS2)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS '99 (1999/07/22 Arcade, PSX)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS '99 EVOLUTION (Dreamcast)
Kisaragi Eiji (Eiji Kisaragi)THE KING OF FIGHTERS 2000 (2000/07/26 Arcade)
Geenittsu (Geonitz)THE KING OF FIGHTERS 2000 (2000/07/26 Arcade)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS 2000 (2000/07/26 Arcade)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS 2001 (2001/11/15 Arcade)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS 2002 -Challenge to Ultimate Battle- (2002/10/10 Arcade)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS 2002 -Challenge to Ultimate Battle- (Dreamcast)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS 2002 -Challenge to Ultimate Battle- (PS2, XBOX)
Geenittsu (Geonitz)THE KING OF FIGHTERS 2002 -Challenge to Ultimate Battle- (PS2, XBOX)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS 2002 UNLIMITED MATCH (2009/02/26 PS2)
Geenittsu (Geonitz)THE KING OF FIGHTERS 2002 UNLIMITED MATCH (2009/02/26 PS2)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS 2003 (2003/12/12 Arcade, PS2, XBOX)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS EX ~NEO BLOOD~ (2002/01/01 GBA)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS EX2 ~HOWLING BLOOD~ (2003/01/01 GBA)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS Kyo (1998/08/27 PSX)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS NEOWAVE (2004/07/27 Arcade)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS NEOWAVE (PS2)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS XI (2005/10/26 Arcade)
Kisaragi Eiji (Eiji Kisaragi)THE KING OF FIGHTERS XI (2005/10/26 Arcade)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS XI (PS2)
Kisaragi Eiji (Eiji Kisaragi)THE KING OF FIGHTERS XI (PS2)
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)THE KING OF FIGHTERS XII (2009/04/10 Arcade)


Total number of anime records: 1
Total number of game records: 46
Total number of records: 47