THE KING OF FIGHTERS EX2 ~HOWLING BLOOD~ (2003/01/01 GBA)

Check for related series


Kusanagi Kyou (Kyo Kusanagi)Nonaka Masahiro
Habana Moe (Moe Habana)Chiba Reiko
Oogami Reiji (Reiji Ohgami)Inada Tetsu
Terii Bogaado (Terry Bogard)Hashimoto Satoshi
Andi Bogaado (Andy Bogard)Nanba Keiichi
Shiranui Mai (Mai Shiranui)Sogi Akoya
Reona Haiderun (Leona Heidern)Yumi Masae
Rarufu Joonzu (Ralf Jones)Monster Maezuka
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)Shima Yoshinori
Kimu Kaffan (Kim Kaphwan)Hashimoto Satoshi
Chan Koohan (Chang Koehan)Arita Hiroyuki
Choi Bonge (Choi Bounge)Monster Maezuka
Asamiya Atena (Athena Asamiya)Ikezawa Haruna
Shii Kensou (Sie Kensou)Yano Eiji
Pao (Bao)Nakano Kanako
Ryou Sakazaki (Ryo Sakazaki)Usui Masaki
Yuri Sakazaki (Yuri Sakazaki)Horie Kaori
Takuma Sakazaki (Takuma Sakazaki)Tsuda Eiji
Yagami Iori (Iori Yagami)Yasui Kunihiko
Kagami Jun (Jun Kagami)Suzuki Mariko
Kurosaki Miu (Miu Kurosaki)Nonaka Ai
Amou Shinobu (Shinobu Amou)Ishige Sawa