THE KING OF FIGHTERS '99 (1999/07/22 Arcade, PSX)

Check for related series


K' (Kei Dasshu) (K')Matsuda Yuuki
Makishima (Maxima)Konishi Katsuyuki
Nikaidou Benimaru (Benimaru Nikaido)Monster Maezuka
Yabuki Shingo (Shingo Yabuki)Koyasu Takehito
Terii Bogaado (Terry Bogard)Hashimoto Satoshi
Andi Bogaado (Andy Bogard)Nanba Keiichi
Joo Higashi (Joe Higashi)Hiyama Nobuyuki
Shiranui Mai (Mai Shiranui)Sogi Akoya
Ryou Sakazaki (Ryo Sakazaki)Usui Masaki
Robaato Garushia (Robert Garcia)Koichi Mantarou
Yuri Sakazaki (Yuri Sakazaki)Horie Kaori
Takuma Sakazaki (Takuma Sakazaki)Tsuda Eiji
Reona Haiderun (Leona Heidern)Yumi Masae
Rarufu Joonzu (Ralf Jones)Monster Maezuka
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)Shima Yoshinori
Wippu (Whip)Kikuchi Shiho
Asamiya Atena (Athena Asamiya)Ikezawa Haruna
Shii Kensou (Sie Kensou)Yano Eiji
Chin Gensai (Chin Gentsai)Nishimura Toshikazu
Pao (Bao)Nakano Kanako
Kimu Kaffan (Kim Kaphwan)Hashimoto Satoshi
Chan Koohan (Chang Koehan)Arita Hiroyuki
Choi Bonge (Choi Bounge)Monster Maezuka
Jon Fuun (Jhun Hoon)Ichijou Kazuya
Kingu (King)Ikoma Harumi
Buruu Marii (Blue Mary)Ikoma Harumi
Toudou Kasumi (Kasumi Todoh)Yumi Masae
Rii Shanfei (Li Xiangfei)Kingetsu Mami
Kusanagi Kyou-1 (Kyo Kusanagi-1)Nonaka Masahiro
Kusanagi Kyou-2 (Kyo Kusanagi-2)Nonaka Masahiro
Kurizariddo (Krizalid)Iwamoto Yoshiyuki
Kusanagi Kyou (Kyo Kusanagi)Nonaka Masahiro
Yagami Iori (Iori Yagami)Yasui Kunihiko