SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS (2003/12/25 PS2, 2004/10/07 XBOX)

Check for related series


Kusanagi Kyou (Kyo Kusanagi)Nonaka Masahiro
Yagami Iori (Iori Yagami)Yasui Kunihiko
Terii Bogaado (Terry Bogard)Hashimoto Satoshi
Shiranui Mai (Mai Shiranui)Sogi Akoya
Ryou Sakazaki (Ryo Sakazaki)Usui Masaki
Mr.Karate (Mr.Karate)Tsuda Eiji
Kimu Kaffan (Kim Kaphwan)Hashimoto Satoshi
Choi Bonge (Choi Bounge)Monster Maezuka
Toudou Kasumi (Kasumi Todoh)Yumi Masae
Shiki (Shiki)Minami Kaori
Kibagami Genjuurou (Genjyuro Kibagami)Kongu Kuwata
Aasukweiku (Earthquake)Usui Masaki
Ryuu (Ryu)Morikawa Toshiyuki
Ken (Ken)Monster Maezuka
Chun Rii (Chun-Li)Jitsukawa Mari
Gairu (Guile)Nishikawa Takenosuke
Darushimu (Dhalsim)Yano Eiji
Gouki (Gouki)Nishimura Tomomichi
Bega (Vega)Wakamoto Norio
Sagatto (Sagat)Suizu Kouji
Baruroggu (Balrog)Narikinya Kiyotomi
M.Baison (M.Bison)Nagashiro Sounosuke
Tabasa (Tabasa)Sakura Kie
Hyuugoo (Hugo)Takagi Wataru
Giisu Hawaado (Geese Howard)Kongu Kuwata
Geenittsu (Geonitz)Shima Yoshinori
Tsuki no Yoru Orochi no Chi ni Kuru fu Iori (Orochi Iori)Yasui Kunihiko
Demitori Makishimofu (Demitri Maximoff)Hiyama Nobuyuki
Rokkumanzero (Rockman Zero)Kazama Yuuto
Hibiki Dan (Dan Hibiki)Hosoi Osamu
Sennou Sareta Ken (Sennou Ken) (Violent Ken)Monster Maezuka
Honki ni Natte Mr.Karate (Honki Mr.Karate) (Mr.Karate)Tsuda Eiji
Shin Gouki (Shin-Gouki)Nishimura Tomomichi
Atena (Athena)Itou Mie
Reddo Ariimaa (Red Arremer)Narikinya Kiyotomi