THE KING OF FIGHTERS XII (2009/04/10 Arcade)

Check for related series


Asshu Kurimuzon (Ash Crimson)Nagashiro Sounosuke
Dyuoron (Duolon)Maruo Tsunehito
Shen Uu (Shen Woo)Suizu Kouji
Kusanagi Kyou (Kyo Kusanagi)Nonaka Masahiro
Nikaidou Benimaru (Benimaru Nikaido)Monster Maezuka
Daimon Gorou (Goro Daimon)Usui Masaki
Yagami Iori (Iori Yagami)Yasui Kunihiko
Asamiya Atena (Athena Asamiya)Ikezawa Haruna
Shii Kensou (Sie Kensou)Yano Eiji
Chin Gensai (Chin Gentsai)Matsuo Matsuo
Terii Bogaado (Terry Bogard)Hashimoto Satoshi
Andi Bogaado (Andy Bogard)Nanba Keiichi
Joo Higashi (Joe Higashi)Hiyama Nobuyuki
Kimu Kaffan (Kim Kaphwan)Nagata Kazuhiko
Raiden (Raiden)Gouri Daisuke
Ryou Sakazaki (Ryo Sakazaki)Kozaki Masayoshi
Robaato Garushia (Robert Garcia)Kay Inage
Rarufu Joonzu (Ralf Jones)Shinoya Fumihide
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)Shima Yoshinori
Reona Haiderun (Leona Heidern)Yumi Masae