THE KING OF FIGHTERS 2002 -Challenge to Ultimate Battle- (PS2, XBOX)

Check for related series


Kusanagi Kyou (Kyo Kusanagi)Nonaka Masahiro
Nikaidou Benimaru (Benimaru Nikaido)Monster Maezuka
Daimon Gorou (Goro Daimon)Usui Masaki
Terii Bogaado (Terry Bogard)Hashimoto Satoshi
Andi Bogaado (Andy Bogard)Nanba Keiichi
Joo Higashi (Joe Higashi)Hiyama Nobuyuki
Ryou Sakazaki (Ryo Sakazaki)Usui Masaki
Robaato Garushia (Robert Garcia)Koichi Mantarou
Takuma Sakazaki (Takuma Sakazaki)Tsuda Eiji
Reona Haiderun (Leona Heidern)Yumi Masae
Rarufu Joonzu (Ralf Jones)Monster Maezuka
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)Shima Yoshinori
Asamiya Atena (Athena Asamiya)Ikezawa Haruna
Shii Kensou (Sie Kensou)Yano Eiji
Chin Gensai (Chin Gentsai)Nishimura Toshikazu
Shiranui Mai (Mai Shiranui)Sogi Akoya
Yuri Sakazaki (Yuri Sakazaki)Horie Kaori
Mei Rii ("May" Lee Jinju)Kawakami Tomoko
Kimu Kaffan (Kim Kaphwan)Hashimoto Satoshi
Chan Koohan (Chang Koehan)Arita Hiroyuki
Choi Bonge (Choi Bounge)Monster Maezuka
Yagami Iori (Iori Yagami)Yasui Kunihiko
Machua (Mature)Tsuji Hiroko
Baisu (Vice)Yumi Masae
Buruu Marii (Blue Mary)Ikoma Harumi
Birii Kaan (Billy Kane)Yamanishi Atsushi
Yamazaki Ryuuji (Ryuji Yamazaki)Ishii Kouji
Nanakase Yashiro (Yashiro Nanakase)Awane Makoto
Sherumii (Shermie)Nishikawa Hazuki
Kurisu (Chris)Ogata Rio
K' (Kei Dasshu) (K')Matsuda Yuuki
Makishima (Maxima)Konishi Katsuyuki
Wippu (Whip)Kikuchi Shiho
Sesu (Seth)Nakamura Hidetoshi
Vanessa (Vanessa)Minami Kaori
Ramon (Ramon)Takemoto Eiji
Kuura Diamondo (Kula Diamond)Kakazu Yumi
K9999 (Kei Foonain) (K9999) (K Four Nine)Sasaki Nozomu
Anheru (Angel)Shintani Mayumi
Omega Rugaaru (Omega Rugal)Wakamoto Norio
Kawaita Daichi no Yashiro (Orochi Yashiro)Awane Makoto
Arekuruu Inabikari no Sherumii (Orochi Shermie)Nishikawa Hazuki
Honoo no Sadame no Kurisu (Orochi Chris)Ogata Rio
KUSANAGI (KUSANAGI) (Cloned Kyo)Iwata Mitsuo
Daiana (Diana)Ikezawa Haruna
AnnouncerYano Eiji
Kyandii Diamondo (Candy Diamond)Yumi Masae
Atena no Tomodachi 1 (Athena's Friend 1)Yumi Masae
Atena no Tomodachi 2 (Athena's Friend 2)Nishikawa Hazuki
Yabuki Shingo (Shingo Yabuki)Koyasu Takehito
Kingu (King)Ikoma Harumi
Giisu Hawaado (Geese Howard)Kongu Kuwata
Geenittsu (Geonitz)Shima Yoshinori
Tsuki no Yoru Orochi no Chi ni Kuru fu Iori (Orochi Iori)Yasui Kunihiko