THE KING OF FIGHTERS '95 (1995/07/25 Arcade, Sega Saturn, PSX)

Check for related series


Kusanagi Kyou (Kyo Kusanagi)Nonaka Masahiro
Nikaidou Benimaru (Benimaru Nikaido)Maezuka Atsushi
Daimon Gorou (Goro Daimon)Usui Masaki
Terii Bogaado (Terry Bogard)Hashimoto Satoshi
Andi Bogaado (Andy Bogard)Nanba Keiichi
Joo Higashi (Joe Higashi)Hiyama Nobuyuki
Ryou Sakazaki (Ryo Sakazaki)Usui Masaki
Robaato Garushia (Robert Garcia)Inage Kazuhiro
Takuma Sakazaki (Takuma Sakazaki)Tsuda Eiji
Haiderun (Heidern)Arai Toshimitsu
Rarufu Joonzu (Ralf Jones)Maezuka Atsushi
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)Shima Yoshinori
Asamiya Atena (Athena Asamiya) -Game Debut RoleNagasaki Moe
Shii Kensou (Sie Kensou)Yano Eiji
Chin Gensai (Chin Gentsai)Nishimura Toshikazu
Shiranui Mai (Mai Shiranui)Sogi Akoya
Yuri Sakazaki (Yuri Sakazaki)Horie Kaori
Kingu (King)Ikoma Harumi
Kimu Kaffan (Kim Kaphwan)Hashimoto Satoshi
Chan Koohan (Chang Koehan)Shima Yoshinori
Choi Bonge (Choi Bounge)Maezuka Atsushi
Yagami Iori (Iori Yagami)Yasui Kunihiko
Birii Kaan (Billy Kane)Namase Katsuhisa
Kisaragi Eiji (Eiji Kisaragi)Shima Yoshinori
Kusanagi Saishuu (Saisyu Kusanagi)Arai Toshimitsu
Omega Rugaaru (Omega Rugal)Arai Toshimitsu