THE KING OF FIGHTERS '96 (1996/07/30 Arcade, Sega Saturn, PSX)

Check for related series


Kusanagi Kyou (Kyo Kusanagi)Nonaka Masahiro
Nikaidou Benimaru (Benimaru Nikaido)Monster Maezuka
Daimon Gorou (Goro Daimon)Usui Masaki
Terii Bogaado (Terry Bogard)Hashimoto Satoshi
Andi Bogaado (Andy Bogard)Nanba Keiichi
Joo Higashi (Joe Higashi)Hiyama Nobuyuki
Ryou Sakazaki (Ryo Sakazaki)Usui Masaki
Robaato Garushia (Robert Garcia)Koichi Mantarou
Yuri Sakazaki (Yuri Sakazaki)Horie Kaori
Reona Haiderun (Leona Heidern)Yumi Masae
Rarufu Joonzu (Ralf Jones)Monster Maezuka
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)Shima Yoshinori
Asamiya Atena (Athena Asamiya)Satou Tamao
Shii Kensou (Sie Kensou)Yano Eiji
Chin Gensai (Chin Gentsai)Nishimura Toshikazu
Shiranui Mai (Mai Shiranui)Sogi Akoya
Kingu (King)Ikoma Harumi
Toudou Kasumi (Kasumi Todoh)Yumi Masae
Kimu Kaffan (Kim Kaphwan)Hashimoto Satoshi
Chan Koohan (Chang Koehan)Arita Hiroyuki
Choi Bonge (Choi Bounge)Monster Maezuka
Yagami Iori (Iori Yagami)Yasui Kunihiko
Machua (Mature)Tsuji Hiroko
Baisu (Vice)Yumi Masae
Giisu Hawaado (Geese Howard)Kongu Kuwata
Vorufugangu Kurauzaa (Wolfgang Krauser)B.J.Love
Mr.Biggu (Mr.Big)Naka Masaru
Kagura Chiduru (Chizuru Kagura)Saitou Akiko
Geenittsu (Geonitz)Shima Yoshinori