The King of Fighters: Another Day (2005 Internet Anime)

Check for related series


Aruba Meira (Alba Meira)Satou Yuuki
Soware Meira (Soiree Meira)Haramaki Kouji
Rian Neviru (Lein Neville)Inoue Fumiko
Ruiize Mairinku (Luise Meyrink)Tsuji Hiroko
Kusanagi Kyou (Kyo Kusanagi)Nonaka Masahiro
Yagami Iori (Iori Yagami)Yasui Kunihiko
Terii Bogaado (Terry Bogard)Hashimoto Satoshi
Rokku Hawaado (Rock Howard)Takemoto Eiji
Shiranui Mai (Mai Shiranui)Sogi Akoya
Birii Kaan (Billy Kane)Seijirou
Asamiya Atena (Athena Asamiya)Ikezawa Haruna
Rarufu Joonzu (Ralf Jones)Monster Maezuka
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)Shima Yoshinori
K' (Kei Dasshu) (K')Matsuda Yuuki
Makishima (Maxima)Konishi Katsuyuki
Asshu Kurimuzon (Ash Crimson)Nagashiro Sounosuke