Ryuuko no Ken 2 (1994/03/11 Arcade)

Check for related series


Ryou Sakazaki (Ryo Sakazaki)Usui Masaki
Robaato Garushia (Robert Garcia)Inage Kazuhiro
Rii Pairon (Lee Pailong)Inage Kazuhiro
Kingu (King)Ikoma Harumi
Jon Kuroorii (John Crawley)Usui Masaki
Takuma Sakazaki (Takuma Sakazaki)Tsuda Eiji
Yuri Sakazaki (Yuri Sakazaki)Horie Kaori
Kisaragi Eiji (Eiji Kisaragi)Shima Yoshinori
Temujin (Temjin)Shima Yoshinori