THE KING OF FIGHTERS EX ~NEO BLOOD~ (2002/01/01 GBA)

Check for related series


Kusanagi Kyou (Kyo Kusanagi)Nonaka Masahiro
Nikaidou Benimaru (Benimaru Nikaido)Monster Maezuka
Habana Moe (Moe Habana)Chiba Reiko
Terii Bogaado (Terry Bogard)Hashimoto Satoshi
Andi Bogaado (Andy Bogard)Nanba Keiichi
Shiranui Mai (Mai Shiranui)Sogi Akoya
Ryou Sakazaki (Ryo Sakazaki)Usui Masaki
Robaato Garushia (Robert Garcia)Koichi Mantarou
Kingu (King)Ikoma Harumi
Reona Haiderun (Leona Heidern)Yumi Masae
Rarufu Joonzu (Ralf Jones)Monster Maezuka
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)Shima Yoshinori
Asamiya Atena (Athena Asamiya)Ikezawa Haruna
Shii Kensou (Sie Kensou)Yano Eiji
Pao (Bao)Nakano Kanako
Kimu Kaffan (Kim Kaphwan)Hashimoto Satoshi
Chan Koohan (Chang Koehan)Arita Hiroyuki
Choi Bonge (Choi Bounge)Monster Maezuka
Yagami Iori (Iori Yagami)Yasui Kunihiko
Giisu Hawaado (Geese Howard)Kongu Kuwata