THE KING OF FIGHTERS '98 ULTIMATE MATCH (2008/03/18 Arcade)

Check for related series


Kusanagi Kyou (Kyo Kusanagi)Nonaka Masahiro
Nikaidou Benimaru (Benimaru Nikaido)Monster Maezuka
Daimon Gorou (Goro Daimon)Usui Masaki
Terii Bogaado (Terry Bogard)Hashimoto Satoshi
Andi Bogaado (Andy Bogard)Nanba Keiichi
Joo Higashi (Joe Higashi)Hiyama Nobuyuki
Ryou Sakazaki (Ryo Sakazaki)Usui Masaki
Robaato Garushia (Robert Garcia)Koichi Mantarou
Yuri Sakazaki (Yuri Sakazaki)Horie Kaori
Reona Haiderun (Leona Heidern)Yumi Masae
Rarufu Joonzu (Ralf Jones)Monster Maezuka
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)Shima Yoshinori
Asamiya Atena (Athena Asamiya)Ikezawa Haruna
Shii Kensou (Sie Kensou)Yano Eiji
Chin Gensai (Chin Gentsai)Nishimura Toshikazu
Kagura Chiduru (Chizuru Kagura)Saitou Akiko
Shiranui Mai (Mai Shiranui)Sogi Akoya
Kingu (King)Ikoma Harumi
Kimu Kaffan (Kim Kaphwan)Hashimoto Satoshi
Chan Koohan (Chang Koehan)Arita Hiroyuki
Choi Bonge (Choi Bounge)Monster Maezuka
Nanakase Yashiro (Yashiro Nanakase)Awane Makoto
Sherumii (Shermie)Nishikawa Hazuki
Kurisu (Chris)Ogata Rio
Buruu Marii (Blue Mary)Ikoma Harumi
Birii Kaan (Billy Kane)Yamanishi Atsushi
Yamazaki Ryuuji (Ryuji Yamazaki)Ishii Kouji
Yagami Iori (Iori Yagami)Yasui Kunihiko
Machua (Mature)Tsuji Hiroko
Baisu (Vice)Yumi Masae
Haiderun (Heidern)Arai Toshimitsu
Takuma Sakazaki (Takuma Sakazaki)Tsuda Eiji
Kusanagi Saishuu (Saisyu Kusanagi)Sakagi Keiichirou
Hebii D! (Heavy D!)Nishimura Toshikazu
Rakkii Guroobaa (Lucky Glauber)Kay Inage
Buraian Batoraa (Brian Battler)Yano Eiji
Yabuki Shingo (Shingo Yabuki)Koyasu Takehito
Rugaaru Baanshutain (Rugal Burnstein)Arai Toshimitsu
Kisaragi Eiji (Eiji Kisaragi) [Seiyuu Miscredited on Arcade Version]Shima Yoshinori
Toudou Kasumi (Kasumi Todoh)Yumi Masae
Giisu Hawaado (Geese Howard)Kongu Kuwata
Vorufugangu Kurauzaa (Wolfgang Krauser)B.J.Love
Mr.Biggu (Mr.Big) (UNCONFIRMED!!)Naka Masaru
Kawaita Daichi no Yashiro (Orochi Yashiro)Awane Makoto
Arekuruu Inabikari no Sherumii (Orochi Shermie)Nishikawa Hazuki
Honoo no Sadame no Kurisu (Orochi Chris)Ogata Rio
Ura Terii Bogaado (Terry Bogard (Ura)) (UNCONFIRMED!!)Hashimoto Satoshi
Ura Andi Bogaado (Andy Bogard (Ura)) (UNCONFIRMED!!)Nanba Keiichi
Ura Joo Higashi (Joe Higashi (Ura)) (UNCONFIRMED!!)Hiyama Nobuyuki
Ura Ryou Sakazaki (Ryo Sakazaki (Ura)) (UNCONFIRMED!!)Usui Masaki
Ura Robaato Garushia (Robert Garcia (Ura)) (UNCONFIRMED!!)Koichi Mantarou
Ura Yuri Sakazaki (Yuri Sakazaki (Ura)) (UNCONFIRMED!!)Horie Kaori
Ura Shiranui Mai (Mai Shiranui (Ura)) (UNCONFIRMED!!)Sogi Akoya
Ura Birii Kaan (Billy Kane (Ura)) (UNCONFIRMED!!)Yamanishi Atsushi
'95ver.Kusanagi Kyou ('95 Kyo)Nonaka Masahiro
Ura Buruu Marii (Blue Mary (Ura)) (UNCONFIRMED!!)Ikoma Harumi
Ura Yamazaki Ryuuji (Ryuji Yamazaki (Ura)) (UNCONFIRMED!!)Ishii Kouji
Ura Kingu (King (Ura)) (UNCONFIRMED!!)Ikoma Harumi
Ura Giisu Hawaado (Geese Howard (Ura)) (UNCONFIRMED!!)Kongu Kuwata