THE KING OF FIGHTERS 2001 (2001/11/15 Arcade)

Check for related series


K' (Kei Dasshu) (K')Matsuda Yuuki
Makishima (Maxima)Konishi Katsuyuki
Wippu (Whip)Kikuchi Shiho
Rin (Lin)Kuroda Takaya
Kusanagi Kyou (Kyo Kusanagi)Nonaka Masahiro
Nikaidou Benimaru (Benimaru Nikaido)Monster Maezuka
Daimon Gorou (Goro Daimon)Usui Masaki
Yabuki Shingo (Shingo Yabuki)Koyasu Takehito
Yagami Iori (Iori Yagami)Yasui Kunihiko
Sesu (Seth)Nakamura Hidetoshi
Vanessa (Vanessa)Minami Kaori
Ramon (Ramon)Takemoto Eiji
Kuura Diamondo (Kula Diamond)Kakazu Yumi
Fokushii (Foxy)Ikezawa Haruna
K9999 (Kei Foonain) (K9999) (K Four Nine)Sasaki Nozomu
Anheru (Angel)Tominaga Miina
Terii Bogaado (Terry Bogard)Hashimoto Satoshi
Andi Bogaado (Andy Bogard)Nanba Keiichi
Joo Higashi (Joe Higashi)Hiyama Nobuyuki
Buruu Marii (Blue Mary)Ikoma Harumi
Ryou Sakazaki (Ryo Sakazaki)Usui Masaki
Robaato Garushia (Robert Garcia)Koichi Mantarou
Yuri Sakazaki (Yuri Sakazaki)Horie Kaori
Takuma Sakazaki (Takuma Sakazaki)Tsuda Eiji
Reona Haiderun (Leona Heidern)Yumi Masae
Rarufu Joonzu (Ralf Jones)Monster Maezuka
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)Shima Yoshinori
Haiderun (Heidern)Arai Toshimitsu
Asamiya Atena (Athena Asamiya)Ikezawa Haruna
Shii Kensou (Sie Kensou)Yano Eiji
Chin Gensai (Chin Gentsai)Nishimura Toshikazu
Pao (Bao)Nakano Kanako
Shiranui Mai (Mai Shiranui)Sogi Akoya
Kingu (King)Ikoma Harumi
Rii Shanfei (Li Xiangfei)Kingetsu Mami
Shijou Hinako (Hinako Shijo)Kawasumi Ayako
Kimu Kaffan (Kim Kaphwan)Hashimoto Satoshi
Chan Koohan (Chang Koehan)Arita Hiroyuki
Choi Bonge (Choi Bounge)Monster Maezuka
Mei Rii ("May" Lee Jinju)Kawakami Tomoko
Orijinaru Zero (Original Zero)Arai Toshimitsu
Gurugan (Glugan)????
Ron (Ron)Kuroda Takaya
Kurizariddo (Krizalid)Yano Eiji
Igunisu (Igniz)Wakamoto Norio
Daiana (Diana)Minami Kaori
KOGOROUYano Eiji
HIZOKU BIGMEN(SAI)Kuroda Takaya
HIZOKU WOMEN(LAN)Kakazu Yumi
HIZOKU CHILD(CHATO)Kakazu Yumi
AnnouncerNIGHTY INAGAKI