KOF MAXIMUM IMPACT (2004/08/12 PS2)

Check for related series


Aruba Meira (Alba Meira)Satou Yuuki
Soware Meira (Soiree Meira)Haramaki Kouji
Kusanagi Kyou (Kyo Kusanagi)Nonaka Masahiro
Yagami Iori (Iori Yagami)Yasui Kunihiko
Shiranui Mai (Mai Shiranui)Sogi Akoya
Rian Neviru (Lein Neville)Inoue Fumiko
Asamiya Atena (Athena Asamiya)Ikezawa Haruna
Minyon Beaaru (Mignon Beart)Yasuda Miwa
Terii Bogaado (Terry Bogard)Hashimoto Satoshi
Haiena (Hyena)Shimada Bin
Che Rimu (Chae Lim)Amano Yukiko
Ryou Sakazaki (Ryo Sakazaki)Usui Masaki
Yuri Sakazaki (Yuri Sakazaki)Horie Kaori
Reona Haiderun (Leona Heidern)Yumi Masae
Rarufu Joonzu (Ralf Jones)Monster Maezuka
Kuraaku Suteiru (Clark Steel)Shima Yoshinori
Sesu (Seth)Nakamura Hidetoshi
K' (Kei Dasshu) (K')Matsuda Yuuki
Makishima (Maxima)Konishi Katsuyuki
Rokku Hawaado (Rock Howard)Takemoto Eiji
Dyuuku (Duke)Yanada Kiyoyuki