Gekijouban - Rockman EX - Hikari to Yami no Program (2005 Movie)
Rockman EX (TV)
Rockman EX AXESS (TV)
Rockman EX BEAST (TV)
Rockman EX BEAST+ (TV)
Rockman EX STREAM (TV)
Rockman - Hoshi ni Negai wo (OVA)
Ryuusei no Rockman [SHOOTING STAR ROCKMAN] (2006/10/07-2007/10/27 TV)
Ryuusei no Rockman Tribe [SHOOTING STAR ROCKMAN TRIBE] (2007/11/03 TV)
ROCKMAN - THE POWER BATTLE (1995 Arcade)
ROCKMAN 2 - THE POWER FIGHTERS (1996 Arcade)
ROCKMAN DASH - Hagane no Boukenshin (N64, PSX)
ROCKMAN DASH 2 - Episode 2 Ooinaru Isan (PSX)
ROCKMAN X Command Mission (2004/07/29 PS2)
ROCKMAN X6 (PSX)
ROCKMAN X7 (2003/07/17 PS2)
ROCKMAN X8 (2005/03/10 PS2)
ROCKMAN ZERO (2002/04/26 GBA)
ROCKMAN ZERO 2 (2003/05/02 GBA)
ROCKMAN ZERO 4
Super Adventure Rockman (PSX)
Tron ni Kobun - ROCKMAN DASH Series (PSX)