ROCKMAN DASH 2 - Episode 2 Ooinaru Isan (PSX)

Check for related series


Rock-VolnattoTanaka Mayumi
Roll-CasquetYokozawa Keiko
Barel-CasquetOgata Kenichi
DataOotani Ikue
MularKayumi Iemasa
SeraYajima Akiko
JijiMiki Shinichirou
Tron BornIizuka Mayumi
Teisel BornGenda Tesshou
Bon BornOotani Ikue
KobunYokoyama Chisa
GlydeKoyasu Takehito
ShitappaerKusao Takeshi
ShitappaerMiki Shinichirou
BolaKusao Takeshi
BancoscusIizuka Shouzou
Mysterious Woman (Matilda?)Kawamura Maria
YunaHara Fumina
GagaKusao Takeshi
MasterKoyasu Takehito