ROCKMAN 2 - THE POWER FIGHTERS (1996 Arcade)

Check for related series


RockmanShiina Hekiru
BluesYamanoi Jin
ForteTobe Kouji
DuoNagasako Takashi
Dr.LightIshimori Takkou
Dr.WilyIshimori Takkou