ROCKMAN X8 (2005/03/10 PS2)

Check for related series


XMorikubo Shoutarou
ZeroOkiayu Ryoutarou
AxelTakayama Minami
RumineNoda Junko
SigmaMugihito
VAVAMugihito
EiriaKasahara Rumi
ReiyaaKawata Sonoko
ParettoMitsuma Haruna
Gigaboruto DokuraagenMitsuma Haruna
ShigunasuIwatsuru Tsuneyoshi
Daakuneido KamakiiruIwatsuru Tsuneyoshi
Oputikku SanfurawaadoTurkey
Gurabiteito AntonionIshida Hayata
Baan KokekokkaaKudou Kyouzou
Aasurokku TorirobicchiKudou Kyouzou
NarrationKudou Kyouzou
Aisunoo IetingaaSasayama Youichi
Banbuu PandemoniumuManda Sazame