Oosawa Tsumugi
(‚ނ)


Anime:Game:

 
Ingrid (Ingurido)Ellie no Atelier ~Zaaruburugu no Renkinjutsushi 2~ (1998/12/17 PSX)
Schia Donnerstage (Shia Donaasutaaku)Ellie no Atelier ~Zaaruburugu no Renkinjutsushi 2~ (1998/12/17 PSX)
My Sextans (Myuu Sekusutansu)Ellie no Atelier ~Zaaruburugu no Renkinjutsushi 2~ (1998/12/17 PSX)
Yousei-sanEllie no Atelier ~Zaaruburugu no Renkinjutsushi 2~ (1998/12/17 PSX)
SunMagical Drop 3 (1997 Arcade, PSX)
StrengthMagical Drop 3 (1997 Arcade, PSX)
Schia Donnerstage (Shia Donaasutaaku)Marie no Atelier ~Zaaruburugu no Renkinjutsushi~ (1997/05/23 PSX)
My Sextans (Myuu Sekusutansu)Marie no Atelier ~Zaaruburugu no Renkinjutsushi~ (1997/05/23 PSX)
Ingrid (Ingurido)Marie no Atelier ~Zaaruburugu no Renkinjutsushi~ (1997/05/23 PSX)
Yousei-sanMarie no Atelier ~Zaaruburugu no Renkinjutsushi~ (1997/05/23 PSX)
Schia Donnerstage (Shia Donaasutaaku)Marie no Atelier ~Zaaruburugu no Renkinjutsushi~ (1997/12/11 Sega Saturn) / Marie no Atelier PLUS ~Zaaruburugu no Renkinjutsushi~ (1998/06/04 PSX)
My Sextans (Myuu Sekusutansu)Marie no Atelier ~Zaaruburugu no Renkinjutsushi~ (1997/12/11 Sega Saturn) / Marie no Atelier PLUS ~Zaaruburugu no Renkinjutsushi~ (1998/06/04 PSX)
Ingrid (Ingurido)Marie no Atelier ~Zaaruburugu no Renkinjutsushi~ (1997/12/11 Sega Saturn) / Marie no Atelier PLUS ~Zaaruburugu no Renkinjutsushi~ (1998/06/04 PSX)
Yousei-sanMarie no Atelier ~Zaaruburugu no Renkinjutsushi~ (1997/12/11 Sega Saturn) / Marie no Atelier PLUS ~Zaaruburugu no Renkinjutsushi~ (1998/06/04 PSX)


Total number of anime records: 0
Total number of game records: 14
Total number of records: 14