Ellie no Atelier ~Zaaruburugu no Renkinjutsushi 2~ (1998/12/17 PSX)

Check for related series


Elfir Traum (Erufiiru Doraumu)Nagasawa Miki
Eisel Weimar (Aizeru Waimaaru)Iizuka Mayumi
Nordis Fuba (Norudisu Fuubaa)Seki Tomokazu
Dagllas Mcrain (Dagurasu Makurein)Kanemaru Junichi
Enderk Jad (Enderuku Yaado)Kosugi Juurouta
Romauge Bremer (Romaaju Bureemaa)Tominaga Miina
Millcassee Frobel (Mirukasse Furooberu)Inoue Kikuko
Luise Lawrencium (Ruiize Roorenshiumu)Nogami Yukana
Ingrid (Ingurido)Oosawa Tsumugi
Hermina (Herumiina)Takahashi Miki
Drnie (Dorunie)Muramatsu Yasuo
Weapons Shop's Old ManTachiki Fumihiko
Bredolf Schigsal (Buredorufu Shigezaaru)Koyasu Takehito
Hallesch Sleiman (Haresshu Sureiman)Horiuchi Kenyuu
Schia Donnerstage (Shia Donaasutaaku)Oosawa Tsumugi
Dio Schenk (Dio Shenku)Tachiki Fumihiko
Kugel Schenk (Kuugeru Shenku)Suzuki Eiichirou
Flea Schenk (Furea Shenku)Kingetsu Mami
Kreis Kuhl (Kuraisu Kyuuru)Koyasu Takehito
Julika Jeder (Yuurika Yeeda)Minami Omi
Otto Holbein (Ottoo Horubain)Iwata Mitsuo
Schmack Horten (Shumakku Horuten)Ishikawa Hiroaki
Bord Lx (Boruto Rukusu)Horiuchi Kenyuu
My Sextans (Myuu Sekusutansu)Oosawa Tsumugi
Ruven Filnir (Ruuwen Firuniiru)Madono Mitsuaki
Marlone (Maruroone)Hikami Kyoko
Xe (Ikushii)Kawakami Tomoko
V (Fau)Tominaga Miina
Yousei-sanOosawa Tsumugi