Magical Drop 3 (1997 Arcade, PSX)

Check for related series


MagicianNagashima Yuuichi
HermitTachiki Fumihiko
EmperorTachiki Fumihiko
ChariotKoyasu Takehito
HangedmanKoyasu Takehito
HierophantKoyasu Takehito
LoversIkezawa Haruna
DeathIkezawa Haruna
SunOosawa Tsumugi
StrengthOosawa Tsumugi
TemperanceTominaga Miina
FortuneTominaga Miina
JudgementTominaga Miina
FoolE.TANAKA
DevilE.TANAKA
StarM.SUNADA
High PriestessERIKO
WorldERIKO
JusticeRing-Ring
Father StrengthGORILLA
????ZAKU
Black ClownOKAKUMI