Awane Makoto
(܂ , )


Anime:Game:

 
Kagami Shinnosuke (Shinnosuke Kagami)Bokumatsu Roman - Gekka no Kenji (1997/12/05 Arcade)
Kagami Shinnosuke (Shinnosuke Kagami)Bokumatsu Roman - Gekka no Kenji (1999/02/25 PSX)
Kagami Shinnosuke (Shinnosuke Kagami)Bokumatsu Roman Dai Ni Maku - Gekka no Kenji ~Tsuki ni Saku, Chiri Yuku Hana~ (1998/11/25 Arcade)
Kagami Shinnosuke (Shinnosuke Kagami)Bokumatsu Roman Dai Ni Maku - Gekka no Kenji - Final edition (2000/12/21 Dreamcast)
Nanakase Yashiro (Yashiro Nanakase)THE KING OF FIGHTERS '97 (1997/07/28 Arcade)
Kawaita Daichi no Yashiro (Orochi Yashiro)THE KING OF FIGHTERS '97 (1997/07/28 Arcade)
Nanakase Yashiro (Yashiro Nanakase)THE KING OF FIGHTERS '98 -DREAM MATCH NEVER ENDS- (1998/07/23 Arcade)
Kawaita Daichi no Yashiro (Orochi Yashiro)THE KING OF FIGHTERS '98 -DREAM MATCH NEVER ENDS- (1998/07/23 Arcade)
Nanakase Yashiro (Yashiro Nanakase)THE KING OF FIGHTERS '98 ULTIMATE MATCH (2008/03/18 Arcade)
Kawaita Daichi no Yashiro (Orochi Yashiro)THE KING OF FIGHTERS '98 ULTIMATE MATCH (2008/03/18 Arcade)
Nanakase Yashiro (Yashiro Nanakase)THE KING OF FIGHTERS '98 ULTIMATE MATCH (PS2)
Kawaita Daichi no Yashiro (Orochi Yashiro)THE KING OF FIGHTERS '98 ULTIMATE MATCH (PS2)
Nanakase Yashiro (Yashiro Nanakase)THE KING OF FIGHTERS 2000 (2000/07/26 Arcade)
Nanakase Yashiro (Yashiro Nanakase)THE KING OF FIGHTERS 2002 -Challenge to Ultimate Battle- (2002/10/10 Arcade)
Kawaita Daichi no Yashiro (Orochi Yashiro)THE KING OF FIGHTERS 2002 -Challenge to Ultimate Battle- (2002/10/10 Arcade)
Nanakase Yashiro (Yashiro Nanakase)THE KING OF FIGHTERS 2002 -Challenge to Ultimate Battle- (Dreamcast)
Kawaita Daichi no Yashiro (Orochi Yashiro)THE KING OF FIGHTERS 2002 -Challenge to Ultimate Battle- (Dreamcast)
Nanakase Yashiro (Yashiro Nanakase)THE KING OF FIGHTERS 2002 -Challenge to Ultimate Battle- (PS2, XBOX)
Kawaita Daichi no Yashiro (Orochi Yashiro)THE KING OF FIGHTERS 2002 -Challenge to Ultimate Battle- (PS2, XBOX)
Nanakase Yashiro (Yashiro Nanakase)THE KING OF FIGHTERS 2002 UNLIMITED MATCH (2009/02/26 PS2)
Kawaita Daichi no Yashiro (Orochi Yashiro)THE KING OF FIGHTERS 2002 UNLIMITED MATCH (2009/02/26 PS2)
Nanakase Yashiro (Yashiro Nanakase)THE KING OF FIGHTERS Kyo (1998/08/27 PSX)
Nanakase Yashiro (Yashiro Nanakase)THE KING OF FIGHTERS NEOWAVE (2004/07/27 Arcade)
Kawaita Daichi no Yashiro (Orochi Yashiro)THE KING OF FIGHTERS NEOWAVE (2004/07/27 Arcade)
Nanakase Yashiro (Yashiro Nanakase)THE KING OF FIGHTERS NEOWAVE (PS2)
Kawaita Daichi no Yashiro (Orochi Yashiro)THE KING OF FIGHTERS NEOWAVE (PS2)


Total number of anime records: 0
Total number of game records: 26
Total number of records: 26