Watanabe Yoshiki
(わたなべよしき)


Anime:

 
Upper-ClassmanGokujou!! Mecha Mote Iinchou (2009-2010 TV)
DelinquentGokujou!! Mecha Mote Iinchou (2009-2010 TV)
Chokki-kun (ep.4)Jikuu Boukenki ZENTRIX (2003/04-2003/09 TV)
Jippu (ep.5)Jikuu Boukenki ZENTRIX (2003/04-2003/09 TV)
Mashuu (ep.23)Jikuu Boukenki ZENTRIX (2003/04-2003/09 TV)
Denrei RoboJikuu Boukenki ZENTRIX (2003/04-2003/09 TV)
Cameraman EbisuKirarin*Revolution (2006/04/07-2008/03/28 TV)
Gariben-chanKirarin*Revolution (2006/04/07-2008/03/28 TV)
猿山Kirarin*Revolution (2006/04/07-2008/03/28 TV)
Editor-in-Chief 狸穴Kirarin*Revolution (2006/04/07-2008/03/28 TV)
Taberunjer YellowKirarin*Revolution (2006/04/07-2008/03/28 TV)
ReporterKirarin*Revolution (2006/04/07-2008/03/28 TV)
座間's FollowerKirarin*Revolution (2006/04/07-2008/03/28 TV)
StaffKirarin*Revolution (2006/04/07-2008/03/28 TV)
Young ManKirarin*Revolution (2006/04/07-2008/03/28 TV)
ApprenticeKirarin*Revolution (2006/04/07-2008/03/28 TV)
BuchinekoKirarin*Revolution (2006/04/07-2008/03/28 TV)
Fubuki FanKirarin*Revolution (2006/04/07-2008/03/28 TV)
Yukino Kin'ichiKirarin*Revolution STAGE3 (2008/04/04-2009/03/27 TV)
ADKirarin*Revolution STAGE3 (2008/04/04-2009/03/27 TV)
Master of CeremoniesKirarin*Revolution STAGE3 (2008/04/04-2009/03/27 TV)
Nii-kun's UnderlingKirarin*Revolution STAGE3 (2008/04/04-2009/03/27 TV)
Announce VoiceSister Princess Re Pure (2002 TV)
LookoutSunabouzu (TV)


Game:

 
Robo Gaadoman [Robo Guardman]Jikuu Boukenki ZENTRIX (2005/04/21 PS2)


Total number of anime records: 24
Total number of game records: 1
Total number of records: 25