Jikuu Boukenki ZENTRIX (2005/04/21 PS2)

Check for related series


Zeusu [Zeus]Miyake Kenta
Kuontamu (Daaku 01) [Quantum]Yao Kazuki
Faitaa [Fighter]Yoda Natsuki
Kingu [King]Yamawaki Chomenori
Bureido [Blade]Masukawa Youichi
Herutanku [Helltank]Ishiwari Aoi
Daaku Arufa [Dark Alpha]Nojima Kenji
Daaku 02 [Dark 02]Amagami Sousuke
Daaku 04 [Dark 04]Hayashi Takeshi
Daaku 06 [Dark 06]Kojima Yuuenchi
Daaku Jeneraru [Dark General]Yanada Kiyoyuki
Shirubaa 03 [Silver 03]Dodo Asako
Shirubaa 05 [Silver 05]Nakajima Mami
Shirubaa Jeneraru [Silver General]Yokote Kumiko
Zomu 01 [Zom 01]Omata Naoya
Zomu 02 [Zom 02]Shioya Yoku
Zomu 03 [Zom 03]Chiba Shigeru
Omikuron [Omicron]Mugihito
Rokkuman [Rockman]Hokuto Seiichi
Urutora Zeusu [Ultra Zeus]Miyake Kenta
Robo Gaadoman [Robo Guardman]Watanabe Yoshiki
Rokkuman [Rockman]Yoda Natsuki