Nakai Shigefumi
(d)


Anime:Game:

 
Genbu no Okina (Okina)Bokumatsu Roman - Gekka no Kenji (1997/12/05 Arcade)
Genbu no Okina (Okina)Bokumatsu Roman - Gekka no Kenji (1999/02/25 PSX)
Genbu no Okina (Okina)Bokumatsu Roman Dai Ni Maku - Gekka no Kenji ~Tsuki ni Saku, Chiri Yuku Hana~ (1998/11/25 Arcade)
Genbu no Okina (Okina)Bokumatsu Roman Dai Ni Maku - Gekka no Kenji - Final edition (2000/12/21 Dreamcast)
Tan Fuuruu (Tung Fu Rue)NEOGEO BATTLE COLISEUM (2005/07/27 Arcade)
Tan Fuuruu (Tung Fu Rue)NEOGEO BATTLE COLISEUM (2005/12/22 PS2)
Chin Shinzan (Cheng Sinzan)REAL BOUT Garou Densetsu 2 THE NEWCOMERS (1998/03/20 Arcade)
Tan Fuuruu (Tung Fu Rue)REAL BOUT Garou Densetsu 2 THE NEWCOMERS (1998/03/20 Arcade)
Tan Fuuruu (Tung Fu Rue)REAL BOUT Garou Densetsu Special (1997/01/28 Arcade)
Chin Shinzan (Cheng Sinzan)REAL BOUT Garou Densetsu Special (1997/01/28 Arcade)
EX Tan Fuuruu (EX Tung Fu Rue)REAL BOUT Garou Densetsu Special (1997/01/28 Arcade)
Chin Shinzan (Cheng Sinzan)REAL BOUT Garou Densetsu Special DOMINATED MIND (1998/06/25 PSX)
Tan Fuuruu (Tung Fu Rue)REAL BOUT Garou Densetsu Special DOMINATED MIND (1998/06/25 PSX)
Tan Fuuruu (Tung Fu Rue)THE KING OF FIGHTERS XI (PS2)


Total number of anime records: 0
Total number of game records: 14
Total number of records: 14