REAL BOUT Garou Densetsu Special (1997/01/28 Arcade)

Check for related series


Terii Bogaado (Terry Bogard)Hashimoto Satoshi
Andi Bogaado (Andy Bogard)Nanba Keiichi
Joo Higashi (Joe Higashi)Hiyama Nobuyuki
Shiranui Mai (Mai Shiranui)Sogi Akoya
Mochiduki Sokaku (Sokaku Mochizuki)Ishii Kouji
Bobu Wiruson (Bob Wilson)Morikawa Toshiyuki
Honfuu (Hon Fu)Morikawa Toshiyuki
Buruu Marii (Blue Mary)Ikoma Harumi
Furanko Basshu (Franco Bash)B.J.Love
Yamazaki Ryuuji (Ryuji Yamazaki)Ishii Kouji
Jin Chonshu (Qin Chong Xiu)Yamaguchi Kappei
Jin Chonrei (Qin Chong Lei)Yamaguchi Kappei
Dakku Kingu (Duck King)Kongu Kuwata
Kimu Kaffan (Kim Kaphwan)Hashimoto Satoshi
Birii Kaan (Billy Kane)Yamanishi Atsushi
Tan Fuuruu (Tung Fu Rue)Nakai Shigefumi
Chin Shinzan (Cheng Sinzan)Nakai Shigefumi
Roorensu Buraddo (Laurence Blood)Arita Hiroyuki
Vorufugangu Kurauzaa (Wolfgang Krauser)B.J.Love
Giisu Hawaado (Geese Howard)Kongu Kuwata
"Naitomea" Giisu Hawaado ("Nightmare" Geese Howard)Kongu Kuwata
EX Andi Bogaado (EX Andy Bogard)Nanba Keiichi
EX Buruu Marii (EX Blue Mary)Ikoma Harumi
EX Birii Kaan (EX Billy Kane)Yamanishi Atsushi
EX Tan Fuuruu (EX Tung Fu Rue)Nakai Shigefumi