Itou Enma
(ɓ)


Anime:Game:

 
Naoe Shigen (Shigen Naoe)Bokumatsu Roman - Gekka no Kenji (1997/12/05 Arcade)
Naoe Shigen (Shigen Naoe)Bokumatsu Roman - Gekka no Kenji (1999/02/25 PSX)
Naoe Shigen (Shigen Naoe)Bokumatsu Roman Dai Ni Maku - Gekka no Kenji ~Tsuki ni Saku, Chiri Yuku Hana~ (1998/11/25 Arcade)
Naoe Shigen (Shigen Naoe)Bokumatsu Roman Dai Ni Maku - Gekka no Kenji - Final edition (2000/12/21 Dreamcast)
Jazuu (Jazu)Fuuun SUPER TAG BATTLE (1996/09/26 Arcade)
Jazuu (Jazu)THE KING OF FIGHTERS XI (2005/10/26 Arcade)
Jazuu (Jazu)THE KING OF FIGHTERS XI (PS2)


Total number of anime records: 0
Total number of game records: 7
Total number of records: 7