SUMMON NIGHT (2000/01/06 PSX)
SUMMON NIGHT2 (2001/08/02 PSX)
SUMMON NIGHT3 (2003/08/07 PS2)
SUMMON NIGHT4 (2006/11/30 PS2)
SUMMON NIGHT Craftsword Monogatari 2 (2004/04/20 GBA)
SUMMON NIGHT Craftsword Monogatari ~Hajimari no Ishi~ (2005/12/08 GBA)
SUMMON NIGHT Ex-Thesis ~Yoaku no Tsubasa~ (2005/08/04 PS2)
SUMMON NIGHT GRANTHESE Horobi no Tsurugi to Yakusoku no Kishi (2010/03/11 PS2)
SUMMON NIGHT Twin Age ~Seirei-tachi no Koe~ (2007/08/30 Nintendo DS)