Hi no Tori (2004/03/21-2004/05/04 TV)
Hi no Tori 2772 - Ai no Cosmo Zone (1980/03/15 Movie)
Hi no Tori - Houou Hen (1986/12/20 Movie)
Hi no Tori - Uchuu Hen (1987/12/21 OVA)
Hi no Tori - Yamato Hen (1987/08/01 OVA)