Hi no Tori (2004/03/21-2004/05/04 TV)

Check for related series


Hi no ToriTakeshita Keiko
NarrationKume Akira
Nagi [Dawn Volume]Takeuchi Junko
Sarutahiko [Dawn Volume]Komura Tetsuo
Guzuri [Dawn Volume]Nakao Michio
Hinaku [Dawn Volume]Tamagawa Sakiko
Himiko [Dawn Volume]Kinomiya Ryouko
Yumihiko [Dawn Volume]Terasoma Masaki
Susanoo [Dawn Volume]Tsuda Eizou
Head of Tribe [Dawn Volume]Ootsuka Akio
Uzume [Dawn Volume]Nakatani Yumi
Kamamushi [Dawn Volume]Iizuka Shouzou
Uraji [Dawn Volume]Yara Yuusaku
Obaba [Dawn Volume]Sebata Natsuko
Ojiji [Dawn Volume]Yoda Eisuke
Witch Doctor [Dawn Volume]Miyata Hikaru
Elder [Dawn Volume]Nishikawa Ikuo
Takeru [Dawn Volume]Namikawa Daisuke
Fuki [Dawn Volume]Nakagawa Akiko
Yazuchi [Dawn Volume]Nojima Hirofumi
Tajikarao [Dawn Volume]Tsuchiya Toshihide
Female Attendant [Dawn Volume]Deguchi Kayo
Female Attendant [Dawn Volume]Nakagawa Akiko
Common Soldier [Dawn Volume]Kimura Masafumi
Common Soldier [Dawn Volume]Kondou Takayuki
Chamberlain [Dawn Volume]Tsujimura Mahito
Soldier [Dawn Volume]Nagasako Takashi
Soldier [Dawn Volume]Matsumoto Dai
Soldier [Dawn Volume]Koyatsu Hisanori
Common Soldier's Voice [Dawn Volume]Akimoto Yousuke
Common Soldier's Voice [Dawn Volume]Koyatsu Hisanori
Reona [Resurrection Volume]Sasaki Nozomu
Chihiro [Resurrection Volume]Kobayashi Misa
Ranpu [Resurrection Volume]Hirose Masashi
Niirusen [Resurrection Volume]Ogawa Shinji
Reiko [Resurrection Volume]Oosaka Fumiko
Saruta-hakase [Resurrection Volume]Komura Tetsuo
Robita [Resurrection Volume]Ushiyama Shigeru
Reona's Father [Resurrection Volume]Iwao Mantarou
Reona (Childhood) [Resurrection Volume]Takagi Reiko
Boy [Resurrection Volume]Kubota Megumi
Staff Member [Resurrection Volume]Iwao Mantarou
Staff Member [Resurrection Volume]Asou Tomohisa
Staff Member [Resurrection Volume]Tanaka Kan
Voice [Resurrection Volume]Kondou Takayuki
Sakonnosuke [Strange Beings Volume]Asano Mayumi
Happyaku Bikuni [Strange Beings Volume]Kubota Tamie
Kahei [Strange Beings Volume]Shimada Bin
Iemasa [Strange Beings Volume]Komura Tetsuo
Chief Retainer [Strange Beings Volume]Kishino Kazuhiko
Village Head [Strange Beings Volume]Nagasako Takashi
Elderly Woman [Strange Beings Volume]Sadaoka Sayuri
Mother [Strange Beings Volume]Hiratsuji Tomoko
Villager [Strange Beings Volume]Matsumoto Dai
Villager [Strange Beings Volume]Ueda Youji
Villager [Strange Beings Volume]Yasumura Makoto
Inugami (Harima, Kuchiinu) [Sun Volume]Matsumoto Yasunori
Marimo [Sun Volume]Uchikawa Ai
Obaba [Sun Volume]Tomoe Seiko
Saruta [Sun Volume]Komura Tetsuo
Rubetsu [Sun Volume]Sugou Takayuki
Ooama no ouji [Sun Volume]Uchida Naoya
Great King Tenji [Sun Volume]Ikeda Masaru
Houben [Sun Volume]Ooki Tamio
Soga no Hatayasu [Sun Volume]Fujimoto Yuzuru
Soga no Yasumaro [Sun Volume]Yanagisawa Eiji
Getsudan [Sun Volume]Kusumi Naomi
Getsudan [Sun Volume]Egawa Hisao
Kadan [Sun Volume]Kusumi Naomi
Mokudan [Sun Volume]Hirota Kousei
Ootomo no Ouji [Sun Volume]Kamiya Hiroshi
Korean [Sun Volume]Watabe Takeshi
Takechi no Ouji [Sun Volume]Nojima Kenji
Nichidan [Sun Volume]Iwasaki Hiroshi
Queen Consort [Sun Volume]Koganezawa Atsuko
Ibukimaru [Sun Volume]Gouri Daisuke
General [Sun Volume]Sakaguchi Kouichi
Village Head [Sun Volume]Asou Tomohisa
Provincial Governor [Sun Volume]Nakano Yutaka
Soldier [Sun Volume]Haramaki Kouji
Soldier [Sun Volume]Koyatsu Hisanori
Peasant [Sun Volume]Miyata Hikaru
Man [Sun Volume]Mogami Tsuguo
Woman [Sun Volume]Morota Kaoru
Government Official [Sun Volume]Nishiwaki Tamotsu
Government Official [Sun Volume]Nakajima Toshihiko
Attendant [Sun Volume]Yasumura Makoto
Village Folk [Sun Volume]Ueda Youji
Village Folk [Sun Volume]Koyatsu Hisanori
Child [Sun Volume]Higuchi Akari
Close Aide [Sun Volume]Haramaki Kouji
Close Aide [Sun Volume]Koyatsu Hisanori
Farmer [Sun Volume]Tsuchiya Toshihide
Villager [Sun Volume]Ueda Youji
Yamanobe Masato [Future Volume]Namikawa Daisuke
Tamami [Future Volume]Touma Yumi
Rokku [Future Volume]Kirimoto Takuya
Saruta-hakase [Future Volume]Komura Tetsuo
Robita [Future Volume]Ushiyama Shigeru
Adamu [Future Volume]Mizushima Takahiro
Fiimeeru [Future Volume]Natsuki Rio
Masato (Elderly) [Future Volume]Saka Osamu
Boy [Future Volume]Satou Yuuko
Girl [Future Volume]Nakagawa Akiko
Baby [Future Volume]Higuchi Akari
Primitive Human [Future Volume]Kouda Masaaki