Bonobono (1993/11/13 Movie)
Bonobono (1995/04/20-1996/03/28 TV)
Bonobono - Kumomo no Ki no Koto (2002/08/10 Movie)