Bonobono (1993/11/13 Movie)

Check for related series


BonobonoFujita Toshiko
Shimarisu-kunBaba Sumie
Araiguma-kunYara Yuusaku
Araiguma-kun's DadOotsuka Chikao
Kuzuri-kun's DadKumakura Kazuo
Kuzuri-kunUran Sakiko
Higema-sanSasaki Yuuko
Kohiguma-kunKumagai Mayumi
Bonobono's DadIgarashi Mikio
Shoo-neechanTanaka Mayumi
Dai-neechanSasaki Manami
Higema's LeaderGenda Tesshou
Sunadori-nekosanOotsuka Houchu
Shimarisu-kun's DadSekiguchi Kazuyuki (Southern All Stars)
Shimarisu-kun's MumShibata Yukiko
Fenekkugitsune-kunTanaka Kanako
Fenekkugitsune-kun's DadFujita Takahiro