Mist of Chaos (2007/03/22 PS3)

Check for related series


Ruushueru Aaku (Ruushu)Nazuka Kaori
Roi OoenAnzai Kazuhiro
Arukosu BahmooruYouki Sou
Teresa TeraHataya Asuka
Furenche SutorushioKoyasu Takehito
Shiira AsutonTakamura Yuu
Murasame Genjuurou (Shujinkou)Koyasu Takehito
Kirakaze HokusaiTsunakawa Hiroyuki
Kirigakure SakuraHagino Mizuki
Takigawa Raishin????
Yori????
Mikaduki????
Gaaveru RoaNomura Kenji
Irisu InKawabuchi Yukari
Maimu RaimuKomata Maya
KonokonoSatou Naoki
Furushiko GuutieruUchino Hajime
Furederikku Haizaa (Shujinkou)Katou Masayuki (2)
Sofia HaizaaTakahashi Amika
Razewin ToreddoEndou Daisuke
Torisuten AajuIkezaki Ryou
Ema RashiteruKomata Maya
Vajuuru Hain (Shujinkou)Ooba Takeshi
Orusen DogaanuIshigami Yuuichi
Efirina Dogaanu????
Azesu Rainaa????
Myuura MiuaOda Saaya
Zorosufaa (Shujinkou)Hagino Mizuki
MasumooNishigaki Shunsaku
GarashaMuratsubaki Reiko
Zaasu????
Doriaago????
Orishia (Shujinkou)Fujita Reiko
SharurottoMiyamura Yuko
KishiriIsomura Tomomi
ShainTaiga Nozomu
Aruru????
Chikori????
Raina????
Zedora (Shujinkou)Youki Sou
Mekaria????
ShishiriTakamura Yuu
Mana????
Kiria????
Orukuredo????
DerurosuNishimura Kazuhiko