Shin Himitsu no Akko-chan (the second version again?)

Check for related series


Kamisori no ReikoHara Eriko