Berserk (1997/10/07-1998/03/31 TV)

Check for related series


Gattsu [Guts]Hayashi Nobutoshi
Gattsu [Guts] (Boyhood) [1]Fukushima Orine
Gattsu [Guts] (Boyhood) [2]Miura Tomoko
Gurifisu [Griffith]Morikawa Toshiyuki
Gurifisu [Griffith] (Boyhood)Takayama Minami
Kyasuka [Casca]Miyamura Yuko
Korukasu [Corcus]Nishimura Tomohiro
Pipin [Pippin]Amada Masuo
Judoo [Judeau]Ishida Akira
Rikkeruto [Rickert]Yajima Akiko
Gasuton [Gaston]Kawanago Masahito
Boido [Void]Ishizuka Unshou
Suran [Slan]Tanaka Atsuko
Yuubikku [Ubik]Chafuurin
Konraddo [Conrad]Nishio Toku
Zoddo [Zodd]Utsumi Kenji
Ganbiino [Gambino]Wakamoto Norio
Adon [Adon]Genda Tesshou
Kokuou [The King]Ooki Tamio
Yuriusu [Julius]Mizuno Ryuuji
Bosukoon [Boscorn]Sawaki Ikuya
Sharurotto [Charlotte]Shiratori Yuri
Fosu [Foss]Tsujimura Mahito
NarrationIshizuka Unshou
Erika [Erica]Masuda Yuki
Samuson [Samson]Aoyama Yutaka
Torture OfficialAoyama Yutaka
Soldier AAoyama Yutaka
Man AKashii Shouto
SoldierKashii Shouto
Guard Soldier BKashii Shouto
Court Lady 1/Court Lady AAsano Mayumi
Lady AttendantAsano Mayumi
High-Ranking LadyOkamoto Shouko