Yoshida Hiroaki
(gcTH)


Anime:

 
Shiranui KyouHakuouki (2010/04/04-2010/06/20 TV)
Shiranui KyouHakuouki - Hekketsu Roku (2010/10/03-2010/12/12 TV)
Shiranui KyouHakuouki - Sekka Roku (2011/08/05-2011/11/25 OVA)
Kumadori [CP9]ONE PIECE (1999/10/20+ TV)


Game:

 
Shiranui KyouHakuouki 3D (2011/11/24 Nintendo 3DS)
Shiranui KyouHakuouki DS (2010/03/18 Nintendo DS)
Shiranui KyouHakuouki - Junsou Roku (2010/06/17 PS3)
Shiranui KyouHakuouki Portable (2009/08/27 PSP)
Shiranui KyouHakuouki ~Shinsengumi Kitan~ (2008/09/18 PS2)
Shiranui KyouHakuouki - Yuugi Roku (2010/05/13 PSP)
Shiranui KyouHakuouki - Yuugi Roku DS (2011/04/28 Nintendo DS)
Shiranui KyouHakuouki - Zuisou Roku (2009/08/27 PS2)
Shiranui KyouHakuouki - Zuisou Roku Portable (2010/08/26 PSP)


Total number of anime records: 4
Total number of game records: 9
Total number of records: 13