Ueda Junko
(cq)


Anime:

 
Otonashi YuraGakuen Alice (2004/10/30-2005/05/14 TV)
Yonaki-kun [Night-singing-kun]Gakuen Alice (2004/10/30-2005/05/14 TV)
Shukan'idou-san [Teleportation-san]Gakuen Alice (2004/10/30-2005/05/14 TV)
Hoshizora Kayo (ep.1)Gakuen Alice (2004/10/30-2005/05/14 TV)
Knitted-cap (ep.2)Gakuen Alice (2004/10/30-2005/05/14 TV)
Hato (ep.4)Gakuen Alice (2004/10/30-2005/05/14 TV)
Female Pupil (ep.7)Gakuen Alice (2004/10/30-2005/05/14 TV)
Female Pupil (ep.12)Gakuen Alice (2004/10/30-2005/05/14 TV)
Announce Voice (ep.14)Gakuen Alice (2004/10/30-2005/05/14 TV)
Hana (ep.17)Gakuen Alice (2004/10/30-2005/05/14 TV)
Pupil (ep.18)Gakuen Alice (2004/10/30-2005/05/14 TV)
Female Pupil (ep.19)Gakuen Alice (2004/10/30-2005/05/14 TV)
Uzaki (ep.22)Gakuen Alice (2004/10/30-2005/05/14 TV)
Executive Woman (ep.24)Gakuen Alice (2004/10/30-2005/05/14 TV)
MariiberuHanasakeru Seishounen (2009/04/05-2010/02/14 TV)
KurisutinHanasakeru Seishounen (2009/04/05-2010/02/14 TV)
qINNOCENT VENUS (2006 TV)
Voice-Count GirlKirarin*Revolution (2006/04/07-2008/03/28 TV)
Female ChildKirarin*Revolution (2006/04/07-2008/03/28 TV)
FanKirarin*Revolution (2006/04/07-2008/03/28 TV)
Female StudentKirarin*Revolution (2006/04/07-2008/03/28 TV)
Female AnnouncerMyself ; Yourself (2007 TV)
TenninMyself ; Yourself (2007 TV)
Female PupilOver Drive (2007 TV)
Fuwante2Pocket Monster Diamond & Pearl (2006/09/28-2010/09/09 TV)
Nade-kunTottoko Hamutarou (TV)


Game:

 
Anastra SelvaticaIris no Atelier - Grand Fantasm (2006/06/29 PS2)


Total number of anime records: 26
Total number of game records: 1
Total number of records: 27