Totaka Kazumi
(ˍꐶ)


Anime:Game:

 
Yosshii [Yoshi] (From "Super Mario Bros." Series)Dairantou Smash Brothers DX [Super Smash Bros. Melee] (2001/11/21 Game Cube)
Yosshii [Yoshi] (From "Super Mario Bros." Series)Dairantou Smash Brothers X [Super Smash Bros. Brawl] (2008/01/31 Wii)
YoshiMario Golf Family Tour (2003/09/05 Game Cube)
YoshiMario Kart Wii (2008/04/10 Wii)
Yosshii [Yoshi] (From "Super Mario Bros." Series)Nintendo All-Stars! Dairantou Smash Brothers [Super Smash Brothers!] (1999/01/21 N64)
YoshiSuper Mario Galaxy 2 (2010/05/27 Wii)


Total number of anime records: 0
Total number of game records: 6
Total number of records: 6