Kazami Ken
()


Anime:Game:

 
JooChou Kou Sen Nin Haruka [Beat Blades Haruka] (2008/02/29 Windows)
Akiyama KeiichirouDai Teikoku DAITEIKOKU (2011/04/28 Windows)


Total number of anime records: 0
Total number of game records: 2
Total number of records: 2