Iguchi Denemon
(`q)


Anime:Game:

 
Azai GonzouG Senjou no Maou the devil on G-string (2008 Windows)
Yusa DoushinSoukou Akki Muramasa [FullMetalDaemon MURAMASA] (2009/10/30 Windows)
Minato HonkeSoukou Akki Muramasa [FullMetalDaemon MURAMASA] (2009/10/30 Windows)


Total number of anime records: 0
Total number of game records: 3
Total number of records: 3