Hazuki Paru
(tp)


Anime:

 
KenBaketsu de Gohan (1996/01/08-1996/06/24 TV)
AanesutoBaketsu de Gohan (1996/01/08-1996/06/24 TV)
RooriiBaketsu de Gohan (1996/01/08-1996/06/24 TV)


Game:

 
????Dorei Ichiba Renaissance (2001/12/14 Windows)


Total number of anime records: 3
Total number of game records: 1
Total number of records: 4