Osouji Ferachio Collection Shirubu Pure! (2009/09/16 Windows)