Nurse Witch Komugi-chan MAJI-KARTE (OVA)
Nurse Witch Komugi-chan MAJI-KARTE Z (OVA)
The SoulTaker (TV)
Nurse Witch Komugi-chan MAJI-KARTE (2004/02/26 PS2)