Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu: Hokuto no Ken (Movie)
Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu: Hokuto no Ken (TV)
Seikimatsu Kyuuseishu Densetsu: Hokuto no Ken 2 (TV)
Shin Hokuto no Ken (2003/07/24-2004/05/28 OVA)
Shin Kyuuseishu Densetsu: Hokuto no Ken Yuria Den (2007/02/23 OVA)
Fighting Mania -Hokuto no Ken- (Arcade)
Hokuto Musou (2010/03/25 PS3, 2010/03/25 XBOX 360)
Hokuto no Ken (PS2)
Hokuto no Ken ???? (PSX)
Hokuto no Ken 6 (Super Famicom)
Hokuto no Ken 7 (Super Famicom)
Hokuto no Ken Pachinko (Arcade)
Hokuto no Ken Slot (Arcade)