Eiga - Ojarumaru - Yakusoku no Natsu - Ojaru to Semira (2000/07/15 Movie)
Ojarumaru (1998+ TV)
Ojarumaru DS - Ojaru to Okeiko - Aiueo (2007/12/20 Nintendo DS)