Fan Disc Mai-HiME [Mai-Otome Promo Clip] (2005 OVA)
Mai-HiME (TV)
Mai-HiME DVD Omake vol.1 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.2 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.3 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.4 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.5 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.6 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.7 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.8 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.9 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.10 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.11 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.12 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.13 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.14 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.15 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.16 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.17 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.18 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.19 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.20 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.21 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.22 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.23 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.24 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.25 (OVA)
Mai-HiME DVD Omake vol.26 (OVA)
Mai-Otome [Mai-Oto-HiME] (2005 TV)
Mai-Otome 0 ~S.ifr~ [Mai-Oto-HiME 0 ~S.ifr~] (2008/02/22-2008/11/21 OVA)
Mai-Otome DVD Omake Vol.1 [Fake Mai-HiME Third Series Trailer] (2005 OVA)
Mai-Otome Zwei [Mai-Oto-HiME Zwei] (2006-2007 OVA)
Mai-HiME Unmei no Keitouju (PS2)