Bishoujo Senshi Sailormoon: Ami-chan no Hatsukoi (Short Movie)
Bishoujo Senshi Sailormoon (TV)
Bishoujo Senshi Sailormoon R (TV)
Bishoujo Senshi Sailormoon R (Movie)
Bishoujo Senshi Sailormoon S (TV)
Bishoujo Senshi Sailormoon S (Movie)
Bishoujo Senshi Sailormoon SuperS (TV)
Bishoujo Senshi Sailormoon Sailorstars (TV)
Bishoujo Senshi Sailormoon (Arcade)
Bishoujo Senshi Sailormoon (Sega Genesis)
Bishoujo Senshi Sailormoon (Super Famicom)
Bishoujo Senshi Sailormoon ANOTHER STORY (Super Famicom)
Bishoujo Senshi Sailormoon R (Super Famicom)
Bishoujo Senshi Sailormoon S (Super Famicom)
Bishoujo Senshi Sailormoon S Kondo wa Puzzle de Oshiomayo (Super Famicom)
Bishoujo Senshi Sailormoon S Kurokkunnon (Super Famicom)
Bishoujo Senshi Sailormoon Sailorstars Fuwa Fuwa Panic 2 (Super Famicom)
Bishoujo Senshi Sailormoon SuperS (Super Famicom)
Bishoujo Senshi Sailormoon SuperS Fuwa Fuwa Panic (Super Famicom)
Bishoujo Senshi Sailormoon SuperS Various Emotion (Sega Saturn, PSX) [only sub-titled 'Various Emotion' for PSX]
Kids Station Bishoujo Senshi Sailormoon World Chibi-Usa to tanoshii mainichi (PSX)
Quiz! Bishoujo Senshi Sailormoon Chiyoku Taiyoku Toki no Un (1997 Arcade)