eXceed - GUN BULLET CHILDREN. (Windows)

Check for related series


Kagaya Chinatsu (Tinatu Kagaya)HARUNA
Soweru Devoshiana (Sowel Devosiana)Ouka Kasuga
Housen Miyabi (Miyabi Housen)Akatsuki Kotone
Jiru Do Rei (Gilles De Rais)Ouka Kasuga
Runatika Marisu (Lunatica Malice)Suzuki Nanako
Zeere Kuran (Seele Clan)Rito
Shinsu Aberu (Sense Abel)Nashimoto Yuuri