70's Robot Anime Geppy-X (1999 PSX)

Check for related series


Kei (Mozu Keiichi)Kamiya Akira
Shin (Hanate Hitoshi)Hayami Shou
Rika (Tennouji Rika)Tatekabe Kazuya
Kyou (Takatsuki Kyouko)Iwai Yukiko
Suzu (Senri Suzuka)Yamakawa Aya
Romi (Sakai Hiromi)Yoshida Konami
Mio (Kureishi Mio)Wakana Youko
Kureishi-hakaseNagai Ichirou
Jaaku-shougunIkeda Shuuichi
Hisser-shougunYoshida Konami
Maou DehbinNaya Gorou
NarratorNagai Ichirou
YuukoYoshida Konami
Tedzuka MayaSuzuki Kaori (2)