Ys I-II (1989/12/21 PC ENGINE)

Check for related series


FiinaWatanabe Naoko
ReaShou Mayumi
RiriaTsuru Hiromi
DaamuGinga Banjou
DaresuYara Yuusaku
Daruku FakutoMori Katsuji
Maria MesaYamamoto Yuriko
Tarufu HadaruYamada Eiko
Ruta JenmaKobayashi Michitaka
Gorban TobaGouri Daisuke
Kiisu FakutoHori Hideyuki
Gorto DabiiShioya Yoku
NarrationGinga Banjou